Film i Region Värmland

Film i Region Värmland är ett regionalt filmresurscentrum för Värmlands län.

Verksamheten vid Film i Region Värmland bedrevs tidigare vid Film i Värmland som bildades 1995.

Postadress
Film i Region Värmland
Box 1022
651 15 Karlstad

Kontakta
054-701 10 00