Hässelby gymnasium

Rörlig bild syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i att kommunicera genom olika former av berättande med rörliga bilder. I detta ingår att utveckla kreativitet och ett eget bildspråk hos eleverna. Ämnet ska också ge kunskap i att analysera och kritiskt bedöma olika typer av produktioner med rörlig bild i dagens massmedieutbud. Ämnet skall ge en ökad förståelse av och kunskap om professionell film-, video- och tv-produktion med modern teknik.

Produktionen sker idag med flera inriktningar. Film- och videoproduktion sker i form av spelfilm, dokumentärfilm, reklamfilm, musikvideo samt olika typer av beställningsfilm.
Tv-produktion består av programproduktion, evenemangs- och nyhetsproduktion samt arbete med sändning.

Arbetet med film, video eller tv-produktion innebär att man använder flera uttrycksformer som t.ex. rörlig bild, ljud och grafik. Alla dessa former av berättande övas i ämnet rörlig bild. Även skriven text kommer in i ämnet som ett viktigt verktyg vid analys, manusarbete och produktionsplanering. Arbete med rörlig bild kräver också kunskaper i informationssökning, källkritik och intervjuteknik. Ämnet rörlig bild kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom alla dessa områden.

Produktion av rörlig bild sker i grupp, ofta under tidspress och det är därför viktigt att vara kreativ och kunna samarbeta och hantera problem även under stress. Att öva detta ingår i ämnet.

Postadress
Hässelby gymnasium
Aprikosgatan 72-74
165 60 Hässelby

Kontakta
08-620 38 00