2,4 miljoner till bio för synskadade

Digital teknik ger inte bara bättre bild och ljud, utan också bättre möjligheter för synskadade och dyslektiker. Regeringen ger 2,4 miljoner kronor för att lösa de praktiska detaljerna.

I dag sker syntolkning genom att en person beskriver vad som händer visuellt i filmen via mikrofon. Att en person måste vara på plats och tolka live innebär att visningarna blir dyra och svåra att arrangera.

Den nya digitala tekniken gör det däremot enklare att synka syntolkningen med projektorn utan att någon behöver närvara live. Hur det ska fungera rent tekniskt är vad projektet ska ge svar på.

Arbetet ska genomföras av Svenska filminstitutet och Post- och telestyrelsen. Det finns cirka 100 000 personer med en synskada i Sverige, och cirka 400 000 med dyslexi.

Skriv kommentar