"Folk vill se svensk film, men inte filmer som SFI:s konsulenter stöder"

"Folk vill se svensk film, men inte filmer som SFI:s konsulenter stöder"

Kritik mot Svenska filminstitutet för smala konstnärliga filmer.

Skillnaden mellan smala och breda filmer har förstärkts. Smala konstnärliga filmer med ett par tusen besökare eller svenska filmer som en stor del av den svenska befolkningen ser. 

Det menar bland annat Charlotta Denward, ordförande för Film & TV-producenterna samt styrelseledamt på Svenska filminstitutet.

– Under några år har det varit strikt konstnärligt och absolut inget fel i det, vi ska den ha den typen av filmer. Men det som hänt är att polariseringen har förvärrats när konsulenterna i princip bara ser till den filmen. Resultatet blir en total uppdelning, där du å ena sidan har film där man bara är intresserade av att ha kulorna tillbaka och å andra sidan film för de som bara är intresserade av hög kulturell svansföring, säger Charlotta Denward till SVT.

– Folk vill ju bevisligen se svensk film, de vill bara inte se de filmer som SFI:s konsulenter stöder, säger Johanna Bergenstråhle, filmproducent för bland annat Lasse-Majas detektivbyrå.

Det svenska filmåret 2015 har gått dåligt. Tack vare filmer som "En underbar jävla jul" liksom "En man som heter Ove" slutade dock inte filmåret i katastrof, åtminstone inte när det gäller biobesökare.

Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet, menar att man inte ska koncentrera sig så mycket på besökssiffror, utan på vad institutet har förnyat. Och att ingen känner igen sig är ett tecken på att institutet är rätt ute. Samtidigt är det svårt att veta vilken film som kommer att gå bra på bio, menar Anna Serner.

Under 2015 visades 272 långfilmer på biograferna, varav 46 från Sverige. Totalt besöktes biograferna 17 miljoner gånger, en ökning på drygt fem procent från året innan, enligt filminstitutets rapport över bioåret.

Se även gårdagens avsnitt av Babel bio där Anna Serner intervjuas.

Skriv kommentar