Digitala biografer ska finansieras av marknaden själv

Digitalisering av Sveriges biografer är inte statens ansvar, skriver kulturminister Lena Adelsohn Lilja i en debattartikel i Svenska dagbladet. Hon påpekar att filmbranschen redan får ett stöd som motsvarar tio procent av den statliga kulturbudgeten.

Staten ger ett stort stöd till svensk film, menar kulturminister Lena Adelsohn Lilja. Nästan en halv miljard kronor går varje år till produktionsstöd, biografstöd, stöd till publikarbete, stöd till teknisk upprustning, momskompensation till ideellt drivna biografer och mycket mer.

Filminstitutets Vd Cissi Elwin skrev i ett tidigare debattinlägg att digitalisering av Sveriges biografer är nödvändigt för ge alla tillgång till bra film. Hon efterlyste ett ökat statligt stöd för att genomföra upprustningen.

Kulturminister Adelsohn Lilja hävdar, som svar på Elwins krav om ytterligare filmstöd, att staten inte har för avsikt att driva teknisk utveckling av de svenska biograferna. Det är branschen och dess kommersiella aktörer som ska driva utvecklingen framåt.

Skriv kommentar