Är svensk film på väg att dö ut?
Foto: Håkan Dahlström

Är svensk film på väg att dö ut?

Då och då uppdateras det så kallade filmavtalet som styr hur pengar ska fördelas till svensk film.

Just nu pågår många debatter om svensk film på SVT:s hemsida. Det handlar om hur nästa filmavtal ska se ut. Avtalet uppdateras med jämna mellanrum och snart är det dags igen.

I nästa filmavtal föreslås fyra alternativ, enligt en utredning av Bengt Toll:

  1. Förlänga dagens filmavtal.
  2. Låta staten sköta all filmpolitik. Då måste staten även skjuta till mer än dubbelt så mycket pengar.
  3. Skapa två olika stödsystem, ett för konstnärlig film och ett för publikfilm. Kräver mer statliga pengar.
  4. Låt fler organisationer vara med i avtalet. Då blir biografer mindre viktigare och internet får en större roll.
Bengt Toll kommenterar utredningen i videoklippet nedan.

Kulturnyheternas filmkritiker, Fredrik Sahlin, är däremot hård i sin bedömning av filmavtalet:

Filmavtalet måste rivas, det är en misshandlad och över tiden lappad stackare som inte lär må bättre av att man lockar in fler parter till förhandlingsbordet. För det första lär det vara svårt, och om det nu ändå är möjligt innebär det bara ännu fler egenintressen, ännu fler konflikter.

Samtidigt oroas Mattias Nohrborg, inköpschef på TriArt Film, över att SF Bio har en monopolställningnär det gäller att visa film på biograf. Han vill att staten ska driva biografer.

Svenska filminstitutets vd, Anna Serner, ser positivt på att vara ett alternativ till SF Bio.

– I de fall filmer inte får en biografdistribution skulle det kunna vara rimligt att SFI går in. I de fallen skulle vi inte konkurrera med biografmarknaden men säkra att alla filmer kan få en biografpremiär, säger Anna Serner till SVT.

Men SF Bios vd, Jan Bernhardsson, riktar kritik mot Mattias Nohrborg. Bernhardsson menar att SF Bio inte har en monpolställning därför att de inte kontrollerar hela produktionskedjan. 

Skriv kommentar