Kvalitetsbio saknas i många städer

7 av de 20 största städerna saknar komplementbiografer som erbjuder alternativ till amerikansk film. Det visar en rapport från Svenska filminstitutet.

En komplementbiograf är en biograf som har ett alternativt filmutbud (ofta så kallad kvalitetsfilm) än de största biograferna på orten.

Rapporten visar följande:

  • Filmutbudet har under de senaste tio åren inte förändrats nämnvärt. Åtminstone inte om man tittar varifrån filmerna kommer.
  • I mellanstora städer (60 000 till 100 000 invånare) finns markanta skillnader vad gäller filmer som är från världen utanför Sverige och USA och filmer med höga kritikerbetyg.
  • Utbudet skiljer sig mellan orter som bara har en biograf och de som även har en komplementsbiograf.
  • Det kan ses som ett demokratiproblem att film om mindre länder inte kommer upp på de större biograferna.
  • Komplementsbiografer skulle bredda filmutbudet.
  • Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Jönköping och Linköping saknar komplementbiograf.

Skriv kommentar