SF ska satsa på kvalitetsfilm

Sedan Astoria Cinemas gick i konkurs har filmkännare varnat för att den smala filmens framtid i Sverige är hotad. Nu lovar emellertid SF att satsa på kvalitetsfilm under ett särskilt varumärke.

Efter Astoria Cinemas konkurs är SF Sveriges enda stora biografkedja. Astoria Cinemas profilerade sig genom att satsa på den smalare, mer konstnärligt intressanta filmen. Nu vill SF ta upp tråden genom att starta ett eget varumärke för smalare film. Varumärket ska underlätta för biobesökarna när de ska välja film.

- Det ska vara lite som när man går på Folkets Bio, säger Sture Johansson som är programdirektör på SF. Man vet att filmerna har en viss karaktär.

Sture Johansson jämför med hur klädkedjan H&M har olika varumärken för olika delar av sitt utbud.

Distributören Folkets bio tror emellertid inte att det räcker att SF skapar ett nytt varumärke för kvalitetsfilm.

- Det är lovvärt att SF är beredda att göra det här, säger Rose-Marie Strand på Folkets Bio, men våra erfarenheter är att det är mycket arbetsintensivt att jobba med alternativ film.

Rose-Marie Strand och många andra som arbetar med kvalitetsfilm efterlyser efter Astorias konkurs mer offentligt stöd till biograferna för att synliggöra utbudet så att publiken hittar.

Skriv kommentar