Vad gör en film till en "kvalitetsfilm"?

Ord som smal film, konstfilm eller kvalitetsfilm har använts ofta i media under senare tid, särkilt i samband med nedläggningen av flera stora biografer. Under Stockholms filmfestival blev åtta branchrepresentanter ombedda att definiera begreppet "kvalitetsfilm". Ingen av de åtta värderade ordet på samma sätt.

När biografkedjan Astoria lades ner i somras skrevs det mycket i tidningarna om hoten mot kvalitetsfilmen, att den skulle försvinna från biograferna. Under Stockholms filmfestival fördes en paneldiskussion om kvalitetsfilm. Förslagen på definition av ordet blev lika många som paneldeltagarna.

För att vara klar över vad det är som försvinner från biograferna är det naturligtvis viktigt att ha en definition. Harry Schein som grundade Svenska filminstitutet i början av 1960-talet menade att det som bland annat utmärker en kvalitetsfilm är att den innehåller förnyande element, sådant vi inte sett tidigare, att den är angelägen på flera nivåer, att den innehåller en psykologisk eller andlig insikt och att den är gjord på ett konstnärligt sätt på alla nivåer.

Om man sammanfattar paneldeltagarnas förslag på vad kvalitetsfilm är faller de in ganska bra under Harry Scheins definition. Alla var överens om att en diskussion om ord som kvalitetsfilm är viktig och borde fortsätta.

Diskutera nyheten: Vad gör en film till en "kvalitetsfilm"?

Skriv kommentar