Björn Harström

Vetenskapsradion om den svenska filmcensuren