kränkande fotografering

Lag om kränkande fotografering sågas