Planera en filmproduktion

En filmproduktions viktigaste del är förarbetet och planeringen. Det tjänar ingenting till att gå ut med en kamera för att filma om man inte vet vad eller hur man skall filma. Genom att planera i förväg ser man till så att manuset verkligen följs och att produktionen löper utan problem.

Planering och förberedelse

Med hjälp av bra planering kan man koncentrera sig på det väsentliga i filmen, inte på att försöka lösa praktiska problem under inspelning.

Det som påverkar inspelningstiden mest är antalet miljöer och antalet scener. Att ljussätta tar alltid mer tid än man tror, men det finns inte några genvägar och det är här kunskaperna avslöjas.

Det som också tar mycket tid är förflyttningar mellan olika miljöer och därför ska man planera så att man får så få förflyttningar som möjligt. Man brukar först och främst sortera scenerna efter inspelningsplats, därnäst i interiör- respektive exteriörscener. Framför allt bör man spela in exteriörscener i samma miljö samtidigt. Det är lätt att få växlingar i väder eller tidpunkt på dagen, så kallade klaff-problem.

Rekognoscering av inspelningsplats

Valet av inspelningsplats beror inte enbart på hur den ser ut. Man måste även välja en inspelningsplats som är fri från buller, som har ström, där soljuset ligger rätt etc.

Tillstånd

Det kan behövas tillstånd för att filma på platsen. Se till att fixa det och se även till om det finns parkeringsplatser i närheten. Kom ihåg, att på allmän plats gäller fotolagen, vilket innebär att du har rätt att filma miljön och människorna som går där så länge du inte använder materialet på ett kränkande sätt. Men om du drar dit ett filmteam på 100 personer kan det vara bra att berätta för myndigheterna i förväg.

Solljusets riktning

Även om du är inomhus berörs du av solljusets riktning. En inomhusscen kan kanske bli bättre om solljuset kommer lite snett in från sidan, och då måste du bestämma när på dagen inspelningen ska göras.

Belysning

Uppskatta alltid behovet av belysning på de olika inspelningsplatserna. Ta gärna med kameran under rekognosceringarna och använd den för att bedöma ljusmängden. Saknar du kamera kan du kisa med ögonen kraftigt för att simulera kamerans ljusomfång.

Färg på tak och väggar

Färgen på tak och väggarna har stor betydelse för ljussättningen. Ett gult rum blir tio gånger gulare (och fulare) på video. Därmed bör man akta sig för färgade rum och hålla sig till helvitt, men allt från vit till svart går också bra. Svart stjäl dock mycket ljus.

Elektricitet

Kontrollera var eluttagen sitter och hur många de är. Bedöm också behovet av förlängningssladd och adapter (i t.ex. industrilokaler används tre-fasiga eluttag på 380 volt. Vet du inget annat ska du däremot utgå från 240 volt).

Buller och andra oljud

Kontrollera alltid akustiken på inspelningsplatsen, vare sig det rör sig om interiör- eller eteriörscener. Kontrollera buller, eko, brummande luftkonditionering, trafik, flygplan etc. Om det ekar kan du dämpa akustiken med mattor eller andra absorberande material.

Lägg upp ett inspelningsschema

Oftast spelar man inte in film efter manusets ordning, eftersom det kan vara opraktiskt om ett antal scener utspelas i samma miljö. Då är det lika bra att spela in alla scener som utspelar sig på en plats på en gång, istället för att packa upp och ta ner samma utrustning kanske fem gånger. För att hålla reda på inspelningsordningen sätter man därför ihop ett speciellt inspelningsschema.

Först av allt bör man gå igenom manuset och vid varje scen anteckna vad som behövs av team, medverkanden, teknik, rekvisita osv. Dessutom bör tidpunkten, restiden och längden på scenerna stå med. Sedan sorterar man scenerna efter inspelningsplats, så har man grunden för ett inspelningsschema. Detta är ett oerhört pusselarbete som naturligtvis kräver att manuset är helt färdigt. När du lägger upp ett inspelningsschema gäller det därför att ha koll på scenerna - och tiden.

Plats

Det första man gör är att dela upp manuset efter plats: interiör och exteriör (inne och ute). Därefter tar man reda på var varje scen utspelar sig mer precist. Tre av interiör scenerna kanske utspelas i en lagerlokal, då förlägger man de scenerna på en dag. Tre andra exteriör scener kanske är utanför lagerlokalen. Då tar man naturligtvis de samtidigt.

Tidpunkt

Beroende på om man filmar ute eller inne, så kan mörkret ställa till med problem. Man måste då ljussätta och det är ingen lätt konst när det är mörkt. Lägg därför in i planeringen den extra tid det tar att förbereda inför mörkertagningar.

Scenernas längd

Scenernas längd är oerhört viktigt att känna till. Om man ska spela in två action-scener på en dag, som egentligen är så krävande att det krävs två veckor att spela in dem, har man verkligen gjort en rejäl tabbe i planeringsstadiet. Använd därför tidtagarur när du repeterar scenerna, eller läser dem för dig själv. Lägg till det dubbla eller mer på tiden så har du marginal för omtagningar och repetitioner på inspelningsplatsen.

Riggning

Det tar också tid att förbereda utrustningen. Ljussättningen är det som är mest krävande och här behövs det verkligen en som har mycket kunskap och erfarenhet, annars kan det ta otroligt lång tid. Räkna därför alltid med minst en timme med förberedelser. Det beror också på hur stor produktionen är.

Transporter

Ska ni åka till en fjärran inspelningsplats måste du också räkna med den tid det tar att transportera både utrustning, team och skådespelare. Försök att planera så att det blir så få transporter som möjligt.

Vädret

Vädret kan man tyvärr inte styra över, så man är helt enkelt tvungen att förlägga exteriör scenerna när vädret är som önskat. Planera in några "reservdagar" att spela in på om vädret skulle krångla.

Längd på inspelningsdagarna

Samtidigt är det viktigt att se till så att inspelningsdagarna inte blir för långa. Är man en ovan filmare är det lätt hänt att man förbiser de långa förberedelserna och är tvungen att jobba fram till småtimmarna för att hinna bli färdig. Dessutom bör en eller två raster avläggas så att man hinner äta och uträtta kroppsliga behov (nej, inget sånt!).

Schema för varje inspelningsdag

När allt är klart är det dags att sätta igång med inspelningen. Men först bör du göra ett schema över varje inspelningsdag som du sedan delar ut till alla medverkanden, ett så kallat dagsbesked. Schemat bör innehålla följande:

 • Inspelningsdatum
 • De scener som skall spelas in
 • Adress och telefonnummer till inspelningsplatsen (om det nu finns ett sådant)
 • Mötesplats
 • Skådespelare som skall vara på plats och vid vilken tid
 • Rekvisita och kläder som behövs
 • Extrautrustning som behövs
 • Tid då inspelningen antas vara avklarad

Du måste även ha namn, adress och telefonnummer till alla som deltar i produktionen.

Gå till vår sida med blanketter och hämta hem en blankett för dagbesked.

Sätt betyg

17

2 kommentarer

 1. anders
  Det går inte att ladda ner inspelningsschema mallen! :(
 2. Peter Dahlgren
  Anders, det är nu fixat! Några av filerna försvann vid datorhaveriet men har nu återställts från säkerhetskopiorna.

  Läs mer här: http://www.voodoofilm.org/nyheter/datorhaveri-2737

Skriv kommentar