Manusnedbrytning

Manusnedbrytning innebär att man systematiskt går igenom sitt manus och gör upp listor på saker (skådespelare, specialeffekter, rekvisita m.m.) som scenerna innehåller. Men det är mycket mer komplext än att bara göra enkla inventeringar. Manusnedbrytningen ligger till grund för budgeten och det slutliga inspelningsschemat.

Att utföra en manusnedbrytning är egentligen inget förslag. Det är ett måste. När du väl sätter dig ned med manuset och börjar anteckna vad varje scen innehåller, får du också en förståelse för ditt manus som är oersättlig under inspelningen. Du vet i förväg vilka problem som kommer att uppstå och kan under nedbrytning lösa dem med papper och penna. Papper och penna kostar dessutom inte många kronor.

Manus

Beroende på längden och innehållet i ditt manus så kan du i stort sett använda vilken typ av nedbrytningsmetod som helst. Uppenbarligen så blir det inte mycket att göra om ditt manus endast innehåller två karaktärer och en miljö. Men hur enkelt ditt manus än må vara, så är det viktigt att alltid göra en systematisk och noggrann nedbrytning.

Att bryta ned en spelfilm är mycket svårare än andra typer av produktioner eftersom det oftast inkluderar fler skådespelare, fler teammedlemmar och fler miljöer som kanske är utspridda över hela världen.

Två typer av nedbrytningar

Vanligtvis gör man två typer av nedbrytningar. Först och främst gör produktionsledaren en preliminär version som utgör grunden för budgeten. När budgeten är klar och alla storyboard är färdigritade, ger inspelningsledaren sig på en mer detaljerad nedbrytning. Det är även denna som ska ligga till grund för inspelningsschemat.

Grunden till inspelningsschemat

För att förstå hela idén med nedbrytningen av ett manus är det viktigt att förstå dess relation till inspelningsschemat. För det är under nedbrytningen du börjar göra logiska val, såsom vilka scener som ska spelas in tillsammans, vilka scener som kräver ny kamerainställning, hur mycket inspelning som görs på dagen och på natten och så vidare.

Medan du samlar denna information blir du bättre förberedd på att göra ett schema som är tidseffektivt, och framför allt när du arbetar med fackanställda skådespelare - kostnadseffektivt.

Att göra ändringar i manuset

Tänk dig en man som kommer hem från jobbet. Han går ur bussen och upp för trappan till sitt hus. Han stannar till vid brevlådan där han öppnar ett brev från terrorister som vill pressa honom på pengar. Han springer in i huset i panik och stänger dörren bakom sig, samt låser alla fönster.

Är beskrivningen av mannen ovan en scen eller flera? Gå igenom ditt manus och tänk noga igenom över kameraplaceringar, vilka teammedlemmar som behövs för varje scen etc. Du kanske upptäcker att du behöver dela upp scener eller lägga ihop för att kombinera dem.

Lägga till och ta bort scener

Du kommer förmodligen att göra ändringar på ditt manus när du börjar spela in, från små ändringar i dialogen till borttagning av hela scener. Därför är det viktigt att ha ett "låst" manus. Med det menas att man från och med nu (när manuset är färdigt det vill säga) lägger till scennummer med A, B, C osv. Till exempel, om man lägger tre stycken scener efter scen 12, blir det följaktligen 12A, 12B och 12C.

Likadant är det med sidnumreringen. Man rubbar alltså aldrig numreringen av varken sidor eller scener. Vill man ta bort en scen så skriver man bara "Struken" direkt under scenrubriken. I stället för att ta bort en hel sida så lämnar man den helt blank med endast sidnumreringen kvar.

Standardiserad blankett för nedbrytning

Med scenerna korrekt numrerade är du redo att börja scennedbrytningen. På varje blankett (så kallad script breakdown sheet) kan du fylla i en mängd olika detaljer. Bland annat sidnumret där scenen förekommer. Men eftersom vissa scener endast är ett fåtal rader delar man upp A4-sidan i 8 delar (anledningen till just åtta delar har med att A4-sidas höjd är åtta tum när amerikanarna ska räkna).

Det ska tilläggas att manuset måste vara formaterat efter standarden för att man ska kunna dela upp manuset vertikalt i åtta delar. Låt säga att scen 23 förekommer i mitten av sidan 7. Räknar du uppifrån kanske det blir 4 tum nedåt. Då skriver du 7 4/8.

Sedan spaltar du upp allt som scenen innehåller:

 • Skådespelare
 • Stunt
 • Statister (stumma)
 • Statister (atmosfär)
 • Specialeffekter
 • Rekvisita
 • Fordon/djur
 • Make-up/hår
 • Ljudeffekter/musik
 • Specialutrustning
 • Speciella inspelningsangelägenheter

De flesta saker säger sig självt. Men "specialeffekter" kan låta som om det rör sig om avancerade chroma-key greenscren kompositioner eller uppbyggnad av stora utomjordliga exteriörer. Nej, det kan likaväl vara ett fönster som ska gå sönder när någon slår till det. Allt detta måste tas med i budgeten, vilken typ av glas det ska vara (om skådespelaren ska slå med handen genom det), om man ska anställa en speciell stunt-koordinator etc.

Sedan finns det två typer av statister: stumma och atmosfäriska. Det förstnämnda är kanske en statist som skymtar förbi i bakgrunden och pekar åt fel håll när polisen kommer och vill ha tag i brottslingen som sprang förbi precis. Den andra typen av statister rör sig endast i bakgrunden som "utfyllnad".

Dela upp svåra scener till separata nedbrytningar

Som exempel, föreställ dig en scen där en man ska hoppa bunjee-jump från taket på sin lägenhet. Scenen börjar på taket när han förbereder hoppet. Det klipps till marken och vi ser hur han rör sig mot kanten av taket. Tillbaka till taket, vi ser honom övervinna sin rädsla och hoppar ut. Kanske klipper vi till ett effekthopp, en subjektiv kamera, där tittaren ser honom falla mot marken. Nere på marken tittar mannen in i kameran och stannar upp i luften, pausar och flyger sedan upp på taket igen "baklänges". Avslutningsvis kan scenen avslutas med att mannen firas ned till gatan där han arresteras av polisen.

Även om detta är en scen, kan det vara bra att skapa tre olika nedbrytningar för taket, gatan och effektscenen med subjektiv kamera. För varje scen, vill du kanske lista kraven för varje kamerainställning. Du kanske i stället väljer att göra en separat nedbrytning som använder flera kameror.

Manusnedbrytningen är alltså tillfället där du tänker igenom alla möjliga sätt att spela in ditt manus, och försäkrar att du kan budgetera för all utrustning, personal och tid du behöver. Det gör inte bara att inspelningen går fortare och ni vet vad ni ska göra, finansiärerna blir glada också.

Du hittar blanketter för manusnedbrytning på vår sida om blanketter.

Sätt betyg

17

Skriv kommentar