Kamerarörelser

2 min

Det finns två typer av kamerarörelser förutom zoomning, nämligen panorering och tiltning. Att panorera innebär att man med kameran följer en rörelse från vänster till höger eller vice versa, till exempel en bil som åker förbi. En tiltning är en vertikal panorering, uppifrån och ner eller tvärtom.

Kamerarörelsernas betydelse

Alla kamerarörelser innebär att publiken intresserar sig för den del av bilden där nya saker dyker upp. Kamerarörelserna kan till och med skapa så stor nyfikenhet att tittaren är mer intresserad över vad som finns utanför bilden än vad som finns i den. Detta kan man då utnyttja med att visa oväntade bilder som antingen får publiken att skratta eller rysa av fasa.

Att tänka på vid kamerarörelser

När man panorerar och tiltar måste man först och främst bestämma i förväg var kamerarörelsen skall börja och sluta. Alla rörelser med kameran bör inledas och avslutas med en cirka tre sekunder lång "fast" bild, det vill säga där kameran står helt stilla. Detta för att man vid redigeringen inte skall behöva göra abrupta klipp mitt i en rörelse. Sådana klipp uppfattas oftast som störande om det inte har ett speciellt syfte att skapa oreda hos publiken. Dessutom får man större valfrihet vid redigeringen.

Hastigheten på kamerarörelsen bestäms av innehållet i bilden. Är det en bild full av detaljer så måste hastigheten vara betydligt lägre än om bilden enbart innehåller exempelvis ett öppet hav med få detaljer. Horisontlinjerna i ett sådant här läge måste även vara raka, så det gäller att ställa in stativet plant. Kamerarörelsen bör starta sakta i början för att sedan öka och därefter avslutas med att man saktar in rörelsen mjukt.

Normalt bör man inte göra kamerarörelser som är större än en båge på 90 grader, men de gånger man behöver göra det får man öva tills rörelsen sitter perfekt. Ett sätt att "maskera" en kamerarörelse är att till exempel panorera med en bil som kör förbi och sedan stanna på ett annat motiv när bilen kört förbi. På så vis tänker publiken inte på själva panoreringen utan på var rörelsen skall sluta.

Tips vid kamerarörelser

  • Utför inte kamerarörelserna för långt, helst inte över 90 grader.
  • Panorera inte mot handlingen. Om man exempelvis panorerar mot trafiken kan man få en negativ effekt på publiken, eftersom de normalt vill följa motivet i bild.
  • Gör inte det allt för vanliga misstaget som amatörer gör, det vill säga panorera fram och tillbaka mellan två lika intressanta motiv. Låt hellre kameran vila lite längre på det ena föremålet så att tittarna hinner smälta bilden och panorera därefter till det andra föremålet.

Vad tycker du om artikeln?
20
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

Skriv kommentar