Får jag basera mitt filmmanus på en befintlig roman?

Om jag vill skriva ett manus som baseras på en bok - måste författaren godkänna detta innan? Ska orginalförfattaren få ta del av en eventuell vinst? Måste det stå i för- eller eftertexterna att filmen är baserad på en roman av författaren?


Det enkla svaret på alla frågor är följande: Ja.

Du måste helt enkelt ha upphovsmannens tillstånd om du gör om ett verk från ett format till ett annat (så kallad adaption). Om det är frågan om en bok finns det säkert något förlag som också har en bit av upphovsrätten (vanligtvis en ekonomisk rätt), vilket innebär att du måste fråga både författaren och förlaget om lov. I ett sådant läge räcker det alltså inte med att få författarens godkännande.

Sedan, om vi antar att du faktiskt får lov att göra ett filmmanus av romanen, så får ni komma överens om hur ni vill skriva avtalet. Det finns egentligen inga regler som man måste följa slaviskt, utan det är upp till er att bestämma. Vanligtvis sker det med någon form av royalty.

I upphovsrätten finns det också något som kallas ideell rätt. Det innebär att man har rätt att bli omtalad för något verk man har gjort. Så det är riktigt att författaren som skrev romanen har en rätt att få sitt namn visat i eftertexterna.
Vad tycker du om svaret?

1 svar

  1. Gabriel de Bourg
    Däremot ska nämnas att 70 år efter författarens död blir verket copyrightfritt. Så om man till exempel vill göra en film baserad på en historia av Edgar Allen Poe så är det fritt fram och inga rättigheter krävs. Däremot rekommenderas det att alltid skriva in deras namn på "story-credit", då de trots allt ligger bakom handlingen.
Skriv ett eget svar