Blir bildkvaliteten bättre på videoband än på minneskort?

Blir det bättre bildkvalitet med videokameror som lagrar på band än kameror som lagrar på hårddisk eller minneskort efter att filmen överförts till redigeringsprogrammet Premiere Pro?


Vad du spelar in på har faktiskt ingen som helst betydelse när det kommer till digitala signaler. Alla ettor och nollor förblir densamma oavsett om de lagras på videoband, minneskort eller hårddisk.

Om du överför video från videoband till datorn sker det i regel i realtid, vilket innebär att tio timmar video tar tio timmar att överföra. Med minneskort och hårddisk har du i stället filer som du kopierar, och ju bättre utrustning du har desto snabbare går det.

När du tankar in din video i redigeringsprogrammet kan dock en konvertering förekomma till ett annat format. Det beror också på hur du väljer att klippa ditt videomaterial eftersom det finns flera codecs att välja mellan beroende på vad för typ av bilder ditt videomaterial består av, liksom vilken tillverkade du köpt kameran av.

Om du exempelvis spelat in mycket framför greenscreen kan det vara bra att välja en codec med hög färgrikedom jämfört med om du spelar in intervjubilder. Detta för att högre färgdjup gör det lättare att frilägga den gröna färgen utan att få "taggiga" kanter på motivet.

Det kan vara värt att kolla i vilket format videokameran lagrar videoinspelningen samt vilken codec redigeringsprogrammet använder. En hårddiskkamera för konsumentbruk kanske komprimerar videon i MPEG4, som har en hög komprimering, men lämpar sig bäst som distributionsformat när filmen väl är färdig.

Man får också tänka på om man vill lagra det råmaterial man har spelat in för att komma åt i framtiden. Om du gjort en film och spelat in hundra timmar video kanske det är mer praktiskt och billigare att spara på videoband än på hårddisk. Även om priset på hårddiskar sjunker kraftigt för varje år som går, så blir också bildkvaliteten bättre och bättre, vilket kräver mer lagringsutrymme. Köper man minneskort har man förmodligen syftet att återanvända kortet, och då måste man tänka över hur man vill spara sitt material.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar