Så går en filmproduktion till - en översiktlig guide

Hur gör man en film? Det är en komplex fråga som kräver sitt svar. Men vi ska börja med att få en överblick hur en filmproduktion går till så att du kan få en helhetssyn. Här finner du enkla texter som ger dig en översikt av en films alla produktionsfaser. Till varje sektion hittar du även hänvisningar till mer utförlig information om du vill fördjupa dig.

Inspelning av interiörscen
Foto: Nils Kim Gustafsson

Produktionen

Det tar tid att göra film. En vanlig Hollywood-långfilm tar mer än ett halvår att göra, och när den visas på vita duken blir resultatet kanske en och en halv timme. Anledningen att det tar så lång tid är att man först måste planera vad man ska göra i minsta detalj, vilket är väldigt tidskrävande. Sedan måste man genomföra det också! Och inte nog med det, därefter måste man ju sätta ihop allt så att man kan titta på det. En filmproduktion delas därför upp i tre steg:

 1. Förarbete.
 2. Inspelning.
 3. Efterarbete.

Detta är dock lite förenklat, eftersom man också pratar om utveckling av manuset som sker innan förarbetet, samt distribution av filmen till publiken efter efterarbetet.

Förarbete och efterarbete är det som normalt tar längst tid. Under förarbetet ska man planera hur man ska spela in filmen på bästa sätt och under efterarbetet redigeras filmen ihop och ljudeffekter samt musik läggs på. Under inspelningen är det i princip bara att följa de anteckningar man gjort under förarbetet.

Förarbetet är det steg som är absolut viktigast. Manuset är också det som tar längst tid att producera och kräver att man har god kunskap om så kallad dramaturgi, dvs hur man ska lägga upp och strukturera historien.

Förarbete

Med förarbete menas planeringsstadiet av en film då manus, budget, inspelningsschema, rollsättning etc. utarbetas. Anledningen till förarbete är att man på inspelningsplatsen ska kunna arbeta effektivt. Till det krävs ett fullständigt manus som har splittrats upp i ett inspelningsschema, som visar i vilken ordning scenerna i manuset ska spelas in. Arbetar man kommersiellt och exempelvis ska söka finansiärer är det väldigt viktigt att lägga upp en budget för filmen. Om finansiärerna tror på filmiden och har tillräckliga resurser för att genomföra filmen, så är avtalet klart.

Men innan man ens kan börja med manuset, måste man först veta varför man vill göra en film, därefter måste man bestämma vad man vill berätta med filmen, och vilka som skall se den. Ska filmen visas för en större publik är dessa punkter väldigt viktiga och brukar kallas filmens syfte, budskap och målgrupp.

Manuset skrivs inte som många tror på en gång, utan man skriver först ett synopsis där man kortfattat skriver ner filmens historia på en sida eller två. Där får man en överblick över filmens handling och karaktärer, och kan lättare se fallgropar i manuset. I professionella sammanhang ägnar man mer tid åt att utveckla historien genom så kallade outlines och treatments - men detta behövs sällan i mindre produktioner.

När synopsis är klar brukar man oftast sätta igång med manusarbetet. Detta är egentligen den svåraste biten och här räcker det inte med några "häftiga" scener för att göra en film bra. Det måste finnas en anledning för tittaren att stanna kvar och undra hur det skall gå. Det uppnås inte genom att man mellan dialogerna skjuter ner någon kille, utan genom att ha en konflikt som för handlingen framåt. En konflikt är något som hindrar karaktären för att göra som han eller hon vill och kan t.ex. vara en naturkatastrof.

När manuset är färdigt kan det vara en fördel att rita upp varje enskild scen i ett så kallat storyboard. En storyboard hjälper dig något oerhört under inspelningen, för det är omöjligt att hålla reda på alla bilder i huvudet. Du behöver inte vara konstnär för att rita, utan det räcker med enkla streckgubbar och instruktioner för hur kameran ska placeras i förhållande till motivet.

Sedan är det dags att välja skådespelare (om man inte innan ansöker om en stabil budget). Om inte kompisar och familjemedlemmar ställer upp i filmen kan det vara lämpligt att anordna en provspelning, en så kallad casting där du ser hur skådespelarna svarar på personregi.

Inspelning

När hela filmteamet samt skådespelarna är samlade på inspelningsplatsen är det bara en person i teamet som har huvudansvaret - regissören. Denne ansvarar för skådespelarnas agerande och ser till att ljussättningen och allt annat som är relevant för filmens look blir som önskat.

Inspelning av interiörscen
Foto: Peter Dahlgren

En fotograf ansvarar för videokameran eller filmkameran och bildens komposition. Det är nämligen stor skillnad på att filma på långt avstånd än på nära, från hög vinkel eller från låg vinkel etc. Fotografen arbetar tätt intill ljussättaren som skapar det ljus som regissören och fotografen vill ha.

En ljudtekniker ansvarar för att ljudet som tas in är så bra som möjligt. Det kan behövas olika mikrofoner, en mikrofonbom, flera absorberande material som tar upp eko etc. Det finns ett hundratal fler uppgifter, men dessa utgör grunden för en filmproduktion.

Därefter väljer man format att spela in på. Formatet kan antingen vara film (exempelvis 16 eller 35 mm) eller video (exempelvis VHS eller Betacam).

Efterarbete

När filmen är inspelad är det i stort sett bara att sätta igång att redigera filmen, dvs sätta ihop de olika tagningarna till ett begripligt flöde. Detta kan göras med videobandspelare eller med hjälp av en dator. Ett underlättande verktyg inför redigeringen kan vara att göra listor på alla tagningarna, så att man vet på vilka band de ligger och vilka tagningar som blev bra. Denna listan kallas bandlogg.

Vid professionell filmproduktion används datorredigering av nästan uteslutande systemet Avid - både för film (ex. 35mm) och video. Fördelen med datorredigering är att klippen kan stuvas om i efterhand, när klippen redan är gjorda. Dessutom kan man testa olika klippningar och effekter utan att för den skull göra ett permanent klipp som i bandspelarredigering. Man säger att datorredigering (liksom klippning med klippbord) är icke linjär, då bilderna kan stuvas om och ändras i efterhand. Videobandspelarredigering är däremot linjär.

Även om man är väldigt beroende av tekniken vid efterarbetet, så kan ingen teknik hjälpa dig att skapa en bättre film om du själv inte kan bildspråkets regler. Det är därmed en fördel att lära sig konsten att klippa film för att kunna vara visuellt kreativ i sitt arbete.

Om du vill veta mer

Om du vill veta mer så kan du med fördel läsa igenom Voodoo Films studieplan. Den går igenom videoteknik och praktik på traditionell skolnivå! Alternativt kan du kolla in artikeln Så görs en långfilm som utförligt beskriver hur en oberoende film görs i Hollywood.

Sätt betyg

111

5 kommentarer

 1. StardustNight
  Jag hade sökt länge efter fakta om filmskapande och detta är precis vad jag sökte. Tack så mycket.
 2. Casper
  Väldigt bra! Jag gillar själv att göra film. Har använt mig mycket av green screen förut, men har nu insett att det blir roligare om man filmar riktiga miljöer. Håller på med ett nytt projekt just nu faktiskt, och detta hjälpte mig mycket. Har snart antecknat allt. Tack så mycket!
 3. Anonym
  Jag fattade inte så mycket av det här, man tack ändå!! :)
 4. Damien
  Jag tyckte att det var jätte mycket fakta

Skriv kommentar